Kristine Hallingstad er vikar for Marit Slåstuen fra 1.5.2022  til 1.4. 2023